Circulaire transformatie in Kerkrade krijgt 5 miljoen EU-subsidie


  • Circulaire transformatie in Kerkrade krijgt 5 miljoen EU-subsidie

Drie hoogbouwflats in de wijk Bleijerheide in Kerkrade worden zo circulair mogelijk getransformeerd tot 125 nieuwe sociale huurwoningen. Daarvoor hebben woningcorporatie HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad Europese subsidie van € 5 miljoen ontvangen.

Bij het zogeheten SUPERLOCAL-project gaat het om circulair ontwikkelen. De materialen, kwaliteiten en waarden van de hoogbouwflats en het omliggende projectgebied worden zoveel mogelijk hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven te worden.

Het beton van de flats heeft 50 jaar dienst gedaan, momenteel wordt onderzocht of hergebruik van volledige betonnen flatdelen, zoals hele appartementen, mogelijk is. Hiermee wordt ingespeeld op de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat hoogwaardig recyclen van beton een grote uitdaging voor de bouwsector is. In het SUPERLOCAL-project wordt gepionierd in hoogwaardig hergebruik van beton.

Expogebouw

Momenteel wordt één van de drie flats gesloopt, namelijk flat D aan de Ursulastraat. Met de materialen die vrijkomen wordt een expogebouw gerealiseerd. Het expogebouw geeft inzicht of hergebruik van de materialen uit de flats in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. Indien dit het geval is, dan wordt deze strategie in het vervolg van het proces toegepast.

Vier typen testwoningen

In de eerste fase van de UIA-subsidie worden op de plek van de gesloopte flat vier verschillende typen testwoningen gerealiseerd, uitgaande van 100% hergebruik. Naar verwachting worden deze woningen opgeleverd in 2018. De materialen voor deze testwoningen komen uit flat C aan de Jonkerbergstraat. Deze flat wordt deels gesloopt. In het projectgebied komen in de tweede fase van de subsidie een dertigtal grondgebonden sociale huurwoningen. Ook worden de mogelijkheden voor een decentraal gesloten waterkringloop onderzocht.

Sociale voorzieningen

Volgens de stedenbouwkundige visie blijft één van de hoogbouwflats volledig behouden en deze zal radicaal gerenoveerd worden. In de plint van deze flat worden sociale voorzieningen voor de buurt gerealiseerd. Denk hierbij aan een gezamenlijke wasserette en mogelijkheden voor bewoners om auto’s, fietsen en e-bikes te huren. Om de circulaire gedachte compleet te maken neemt HEEMwonen contact op met voormalige bewoners van de hoogbouwflats, om te polsen of zij interesse hebben in één van de nieuwe woningen.

Prestigieuze subsidie

De zogeheten Urban Innovative Actions (UIA) is een prestigieuze subsidie van de Europese Unie voor de stimulering van duurzame stedelijke ontwikkeling. Om in aanmerking te komen moeten initiatieven aan strenge eisen voldoen. Zo moet het een baanbrekend project betreffen dat nog niet elders in Europa uitgevoerd is. Voor de subsidieaanvraag van SUPERLOCAL hebben maar liefst twaalf partners intensief samengewerkt: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., Bouwbedrijven Jongen (Koninklijke VolkerWessels onderneming), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS. De kennis die de partners tijdens het project opdoen is openbaar toegankelijk, zodat de nieuwe methodes bij andere (internationale) projecten kunnen worden toegepast. Dankzij de subsidie kunnen de partners samen met de (toekomstige) bewoners verder aan een vernieuwende invulling van het gebied werken.

Bron: HEEMwonen

  • E-mail

permalink

Terug naar boven