'Utrecht: gezonde stad met gezonde gebouwen'


  • 'Utrecht: gezonde stad met gezonde gebouwen'

Dinsdag 21 november jongstleden vond het 2e event Betrokken Vastgoed Utrecht van De Slinger Utrecht plaats bij Campus Werkspoor, Werkspoorkwartier Utrecht. Meer dan 100 deelnemers werden geboeid door de keynote van Peter Savelberg en de discussie vervolgens met de 5 experts en de zaal. Na afloop van het plenaire programma was er een netwerkborrel, verzorgd door Werkspoorcafe De Leckere. 

Bron: Henri van der Vegt, de Slinger Utrecht, foto’s door Joris Louwes

Savelberg is initiatiefnemer van TristateCity, het netwerk dat verkondigt dat Utrecht onderdeel is van een groot landelijk en Europees stedennetwerk. Dat netwerk doet er goed aan zich internationaal zo te presenteren en daarbinnen moeten de steden zich goed positioneren en samenwerken. Zo ook Utrecht. Dat Utrecht zich de laatste jaren positioneert met Healthy Urban Living ofwel De Gezonde Stad is volgens hem in dat verband een goede zet!

'Utrecht: gezonde stad met gezonde gebouwen'

De keynote van Peter en de discussie vervolgens met bijdragen van Rijk van Ark van Utrecht Marketing, Bess Blomjous van Lingotto Ontwikkeling, Theo Pranger van Campus Werkspoor en Jan Bakers van Jan Bakers Architecten onder leiding van Duurzaam Gebouwd-directeur Wietse Walinga ging in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de kansen vanuit (inter)nationaal perspectief voor de Gezonde Stad Utrecht, wat vraagt dat aan ruimte en infra, hoe kan dit positief uitwerken voor groei werkgelegenheid, kwaliteit van banen en wonen, ondernemen, toename gemiddelde inkomen en welvaart en welzijn?
  • Welke gebouwen hebben we daarvoor nodig, welke voorbeelden zijn er nationaal en internationaal, hoe communiceer je dit naar buiten met City Marketing en naar de eigen bevolking met goede communicatie? En last but not least: welke rol kan Betrokken Vastgoed Utrecht daarbij spelen?

De belangrijkste bevindingen waren dat de gemeente / stad Utrecht nadrukkelijk kiest voor De Gezonde Stad als uitgangspunt. Dat is duidelijk, ook in de communicatie en marketing. Maar: inhoudelijk kan nog scherper wat de ‘Gezonde Stad’ is, zodat dit concept gedetailleerder en samen kan worden uitgedragen. Dat is noodzakelijk om vervolgens de noodzaak van Gezonde Gebouwen hard en urgent te kunnen maken.

'Utrecht: gezonde stad met gezonde gebouwen'

Beter, mooier, innovatiever

Als er één stad is die Gezonde Stad als uitgangspunt kan nemen en dat ook echt waar kan maken binnen Wereldstad Nederland, dan is dat wel Utrecht. Daar ligt dan ook wel degelijk een zeer serieuze kans voor Utrecht. De stad moet er dan wel voor gaan en de lat hoog leggen (en de bescheidenheid mag wat minder). Niet zozeer gericht op kwantitatieve groei, maar op kwaliteit, beter, mooier, innovatiever, duurzamer, socialer. Utrecht mag daarbij wel wat meer lef en vrijheid tonen en mag streven naar meer ´buitengewoon´, ´excellent´.

Bibliotheek Neude en Grand Depart

Utrecht heeft al veel dat ‘excellent’ is, bleek verder uit de discussie. Dat mag de stad wel wat meer laten zien, samen met andere betrokkenen in de stad. De Bibliotheek Neude werd in dat opzicht genoemd. Een ander voorbeeld van lef en het succes daarvan is: de Grand Depart van 2015.

Concreet is op korte termijn voor Gezonde Stad, Gezonde Gebouwen en City Marketing een kans: de start van de Vuelta in 2020. Vraag in dit verband is: hoe kun je dat goed koppelen aan het merk ´Gezonde Stad´ en nog concreter hier: aan Betrokken Vastgoed/ Gezonde Gebouwen?

Zo zijn er meer koppelingen denkbaar tussen dit soort kansen en de gebouwde omgeving. Die pakt De Slinger Utrecht met Betrokken Vastgoed Utrecht graag verder op. Samen met de stad. Het event krijgt een vervolg in 2018. Houd de website van De Slinger Utrecht in de gaten voor meer nieuws. 

  • E-mail

permalink

Terug naar boven