Bovenregionaal kantoor Enexis Zwolle met BREEAM-certificaat


  • Bovenregionaal kantoor Enexis Zwolle met BREEAM-certificaat

Het bovenregionaal kantoor van Enexis in Zwolle werd eind 2016 geopend en scoorde een BREEAM-NL Excellent certificering. Dit getransformeerde kantoor vormt samen met twee nieuw gebouwen de Enexis Campus.

Bron fotografie: Martijn Heemstra

De transformatie bestond deels uit een ingrijpende renovatie van het bestaande gebouwdeel aan de Marsweg en deels uit vervangende nieuwbouw. Het kantoorgebouw biedt ruimte aan verschillende afdelingen van Enexis, waaronder het bedrijfsvoeringscentrum.

Ontwerpbureau Sacon was betrokken bij de verduurzaming en creëerde een inspirerende, creatieve en prettige werkomgeving. Deze nodigt uit tot ontmoeten, samenwerken en het delen van kennis.

Het bestaande en nieuwe gebouwcasco werden ingepakt in een nieuwe warme jas, waardoor een geheel ontstaat. Het gebouw heeft hiermee ook nieuwe uitstraling en een herkenbaar gezicht vanaf de openbare weg. Door diepe negges toe passen is een expressieve gevel ontstaan, die tegelijkertijd zelf-beschaduwend is. De materialisering van de gevel versterkt de variatie in lichtinval, die hierdoor ontstaat. De gevel verandert van kleur door de stand van de zon en wanneer men langs het gebouw beweegt.

Bovenregionaal kantoor Enexis Zwolle met BREEAM-certificaat

Hoogwaardige isolatie en led-verlichting

Er zijn verschillende maatregelen genomen bij de verduurzaming van het kantoor. Zo is het dak voor het grootste deel bedekt met PV panelen, die samen de elektriciteit opwekken t.b.v. het gebouw. Alle werkplekken in het gebouw worden verwarmd of gekoeld middels klimaatplafonds of vloerverwarming, aangesloten op een WKO-installatie. Verder is de buitenschil hoogwaardig geïsoleerd, met een gemiddelde Rc > 5,8. Daarnaast zet men LED-verlichting in met daglichtafhankelijke regeling, is het binnenklimaat comfortabel en individueel regelbaar.

De binnenwanden zijn flexibel en relatief eenvoudig aan te passen aan veranderend gebruik. De gebruikte materialen zijn circulair en dragen bij aan een gezonde werkomgeving. In en rond het gebouw is veel aandacht besteed aan behoud en versterken van de groene, ecologische kwaliteit en belevingswaarde. Ook vindt er waterbuffering plaats op de locatie.

Bovenregionaal kantoor Enexis Zwolle met BREEAM-certificaat

De verduurzaming is onderdeel van een grootschalige gebiedsontwikkeling, Nooterhof-Marslanden. Verschillende ideeën zijn door Sacon verbeeld in een integraal stedenbouwkundig concept voor de Nooterhof-Marslanden A. Het stedenbouwkundig concept laat een toekomstige gebiedsontwikkeling zien met mogelijkheden voor recreatie, educatie en bedrijvigheid met als hoofdthema 'duurzaamheid'.

Betrokken bij energietransitie

Naast Enexis zullen op het toekomstige bedrijventerrein organisaties worden gehuisvest die op een innovatieve wijze zijn betrokken bij o.a. de thema's energietransitie en water.
Door de natuurlijke inrichting van het gebied komt de recreant  op een ongedwongen en spontane wijze in contact met diverse duurzaamheidsaspecten.
Ook zullen de ROC's voor het praktijkonderwijsdeel gebruikmaken van de locatie en van de aanwezigheid van de innovatieve bedrijven.

Bekijk voor meer informatie over het project de website van Sacon.

 
  • E-mail

permalink

Terug naar boven