Circa 100.000 werkplekken van Rijk worden circulair


  • Circa 100.000 werkplekken van Rijk worden circulair

Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding voor de levering van circulaire kantoorinrichting definitief gegund aan Gispen en Rohde & Grahl. De opdracht omvat dat onder meer tafels, stoelen en kasten voor ongeveer 100.000 werkplekken van het Rijk straks bestaan uit zo veel mogelijk materialen die al in omloop zijn.

Deze aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting moet helpen de ambitie van Nederland om in 2050 een geheel circulaire economie te zijn. Hiervoor is het rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Rijkswaterstaat zelf wil in 2030 al circulair werken. Bij het ontwerp en de bouw van een snelweg, tunnel of sluis maakt Rijkswaterstaat dan gebruik van duurzaam geproduceerde materialen. Ook gaat het om hergebruik van de kleding van stewards op de sluizen, waar nu al mee wordt geëxperimenteerd.

Diensten

Deze manier van inkopen is nog niet eerder op deze schaal gedaan. Het aanbestedingscontract bestaat voor een groot deel uit diensten in plaats van producten. De focus komt meer te liggen op het revitaliseren en hergebruiken van kantoormeubilair. Walter Mineur, directeur Rohde & Grahl: “Wij vinden het belangrijk kansen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze eigen productielocaties wordt hier al invulling aan gegeven. Deze aanbesteding biedt ons de mogelijkheid dit fors uit te breiden.”

Meerdere overheden

Gispen gaat het kantoormeubilair verzorgen voor alle ministeries (FM Haaglanden), Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. Ook andere overheidinstanties gaan gebruik maken van dit nieuwe contract, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Onderwijsraad, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Raad voor de Kinderbescherming. De samenwerking start per direct en heeft een looptijd van tien jaar. 

Circulair meubilair

Circulair inrichten houdt binnen deze samenwerking concreet in dat Gispen zorgdraagt voor:
- het hoogwaardig hergebruiken van bestaande producten, componenten en materialen;
- het verlengen van de levensduur van bestaand kantoormeubilair;
- het ombouwen van bestaand meubilair voor nieuwe functies (oude kasten worden bijvoorbeeld lockers).

Design Framework

Daarnaast levert Gispen nieuw, duurzaam ontworpen en geproduceerd kantoormeubilair aan het Rijk. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten vormt het circulaire Design Framework het uitgangspunt. Dit framework is ontwikkeld samen met TNO en biedt concrete en meetbare handvatten voor circulaire productontwikkeling. Het omvat uiteenlopende thema’s als materiaalgebruik, logistiek, (de)assemblage, productie, hergebruik en onderhoud.

Circa 100.000 werkplekken van Rijk worden circulair

Revitalisatie

Commercieel directeur Maurits van Berckel van Gispen: “In de afgelopen periode hebben we al meer dan 20.000 meubelcomponenten een nieuw leven gegeven –gerevitaliseerd - in plaats van als afval afgevoerd. Na het revitalisatieproces zien de producten er weer als nieuw uit, waardoor we in staat zijn om ook op deze “oude” producten weer garantie te geven.”

Social Return

Een ander belangrijk aspect van de aanbesteding is Social Return: het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maurits van Berckel: “Het mooie aan circulair fabriceren is dat de factor arbeid belangrijk wordt. Transport, demontage, onderdelen sorteren, monteren – het zijn allemaal lokale werkzaamheden die zich uitstekend lenen voor de Social Return-doelgroep.”

Kort geding

Op 3 juli had Rijkswaterstaat deze aanbesteding voorlopig gegund. Aangezien een van de inschrijvers het niet eens was met dit besluit van Rijkswaterstaat, spande deze een kort geding aan. Volgens de onderneming voldeden Gispen en Rohde & Grahl niet aan de gestelde eisen voor duurzaam hout. De voorzieningenrechter deed donderdag 26 oktober uitspraak. De rechter oordeelt dat pas bij levering behoeft te worden beoordeeld of de gegunde partijen aan de eisen voldoen. Ze heeft de vorderingen afgewezen.

Lessen leren

“We zijn blij dat we nu verder kunnen met onze duurzame ambitie om de kantoorinrichting voor het gehele Rijk circulair te maken. Met deze aanbesteding zijn er veel lessen te leren voor Rijkswaterstaat en de markt. We beginnen daarom binnenkort met een evaluatie, waarbij we alle inschrijvers willen betrekken”, zegt Mario Penzen, directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat / Rohde & Grahl / Gispen

  • E-mail

permalink

Terug naar boven