Schoolgebouw Plein Oost, Haarlem8.5


Schoolgebouw Plein Oost, Haarlem
Schoolgebouw Plein Oost, Haarlem
Schoolgebouw Plein Oost, Haarlem
 • Locatie Haarlem
 • Functie School
 • Oppervlakte 2.521 m2
 • Energielabel energieneutraal
 • EPC -0,002
 • Oplevering Opgeleverd
 • E-mail

Het is in Haarlem gelukt om een frisse en lichte school te realiseren, die bovendien energieneutraal is. Dit ondanks een aantal beperkende stedenbouwkundige voorwaarden. In augustus 2014 is Schoolgebouw Plein Oost opgeleverd, energieneutraal gebouwd volgens de Trias Energetica. Het gebouw huisvest twee scholen met buitenruimte en gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De duurzaamheid van het project vertaalt zich in een uitstekende luchtdichtheid, hoge isolatiewaarden voor gevels en dak, wtw, een dak vol pv en adequate monitoring.

Meerkosten terugverdienen

Het schoolbestuur heeft bij aanvang van het proces een overeenkomst met de gemeente gesloten om de meerinvestering die resteerde na aftrek vande NESK-subsidie, voor te financieren. Het schoolbestuur verdient deze terug via lagere energie- en onderhoudslasten.

In gebruikname ≠ oplevering

Een duurzaamheidsauditor heeft er op toegezien dat de vereiste duurzaamheidsprestaties tijdens de bouwfase werden geborgd. Ook ziet hij de eerste twee jaar nadat het schoolgebouw in gebruik is genomen erop toe dat de afgesproken energieprestaties werden behaald. Pas twee jaar na in gebruikname leveren de aannemer en installateur het gebouw definitief op.

 Meer informatie: http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/plein-oost

 

Voeg uw eigen beoordeling toe

Ingezonden beoordelingen

 • 8.5

  licht, fris én energieneutraal

  Ingezonden door Albert Hulshoff op 11-03-2016  |  verblijf maart 2016 voor Zakelijke bespreking

  Bereikbaarheid:8
  Veiligheid:9
  Binnen-lucht:10
  Toegankelijkheid:8
  Temperatuur:8
  Licht:10
  Geluid:8
  Catering:8
  Schoonmaak:8
  Ontvangst:8

  Google+  Facebook  LinkedIn  Twitter

Voeg uw eigen beoordeling toe

 

 

Terug naar boven