Duurzaam Gebouwd communicatiepartner TVVL


  • Duurzaam Gebouwd communicatiepartner TVVL

Duurzaam Gebouwd neemt per 1 oktober 2017 de exploitatie van TVVL Magazine over van Merlijn Media. 

TVVL heeft veel vertrouwen in deze samenwerking. “We hebben gezocht naar een nieuwe partner die het belang inziet van een online platform”, zegt TVVL-directeur John Lens. “Het is goed in Duurzaam Gebouwd een nieuwe partner gevonden te hebben,. In een tijd waarin integrale samenwerking, kennis- en netwerkdeling en het samen ontwikkelen van nieuwe business centraal staan.” Duurzaam Gebouwd focust zich op 3 concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren. Duurzaam Gebouwd communiceert 24/7 via multimediaproducten nieuws, innovaties, projecten en visies. Het platform heeft een groot bereik en kenmerkt zich in kennisdeling en onafhankelijkheid.

Verbinder tussen mensen en organisaties

Directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd is enthousiast over de samenwerking. “TVVL zorgt al vele decennia voor verbinding tussen mensen en organisaties. Daardoor ontstaan nieuwe en vooral lucratieve samenwerkingen, wat de gebouwde omgeving naar een hoger niveau tilt.“ De betrokkenheid van TVVL-leden met haar kennisproducten als evenementen, cursussen en magazine staat breed bekend in de markt. “Veel platforms en vereniging dromen van zo’n hechte community, waarin wordt geïnnoveerd en constant nieuwe partnerships ontstaan. We kijken er dan ook naar uit om gezamenlijk de kwaliteit van het TVVL-magazine te bewaken en verder te verhogen.”

TVVL Magazine behoudt voorlopig de vertrouwde redactionele formule en het herkenbare uiterlijk. In 2018 volgen geleidelijk verbeteringen in de formule. Voorzitter van de redactieraad Martijn Kruijsse stopt na het september-nummer en assisteert waar nodig de nieuwe voorzitter Dr. Ing Lada Hensen Centnerová, docent aan de Technische Universiteit van Eindhoven, om te zorgen voor een goede overgang. De functie van hoofdredacteur gaat naar Harmen Weijer, die al 18 jaar actief is als hoofdredacteur voor diverse vakbladen.

Duurzaam Gebouwd is uitgever van het gelijknamige kennisplatform ook uitgever van deze website en van de website Gezonde Gebouwen.

Foto: van links naar rechts John Lens en Henk Willem van Dorp van TVVL en Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd.

  • E-mail

permalink

Terug naar boven